Privacybeleid

Privacybeleid inproof: wat en waarom?
Algemeen

Inproof – international project office, vertegenwoordigd door Katrijn Dekoninck, respecteert uw online privacy en gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Inproof is verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonlijke informatie die via deze website wordt verzameld en neemt alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van dit gebruik van de persoonlijke gegevens te waarborgen. Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd volgens de door de wet voorziene maatregelen.

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij verwerken.

Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig door te lezen, zodat u weet voor welke doeleinden inproof uw gegevens gebruikt. In deze privacyverklaring wordt nader uitgelegd wat uw privacyrechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij gebruiken uitsluitend de gegevens die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt. In dat geval verwerken wij de volgende gegevens van u:

  • De gegevens die u zelf verstrekt via het contactformulier op onze website;
  • De inhoud van de correspondentie met ons, bijvoorbeeld in het kader van een (potentiële) dienst die u inproof vraagt te leveren.

De gegevens die u ons verstrekt, kunnen uw naam, adres, e-mailadres, organisatie, BTW-nummer, telefoonnummer en opmerkingen omvatten.

De informatie die we automatisch verzamelen als u onze website bezoekt, is technische informatie, waaronder IP-adres, browsertype en -versie, informatie over uw bezoek, cookies en andere technologieën.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie: https://www.inproof.eu/cookiebeleid-eu/

Ten slotte kan de op onze site verzamelde informatie worden opgeslagen en verwerkt tot anonieme statistieken of logbestanden voor intern gebruik, zoals dataverkeer- en profielanalyse.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om informatie op te vragen over ons gebruik van uw gegevens of om uw gegevens voor bepaald gebruik niet meer aan te wenden.

Uw rechten als betrokkene omvatten onder meer:

  • Het opvragen van een kopie van de persoonlijke gegevens die inproof over u bewaart, het doel van de verwerking en informatie over de ontvangers van de persoonlijke gegevens. Wij hebben een identiteitsbewijs nodig voordat we aan dergelijke verzoeken voldoen.
  • Het verzoeken om rechtzetting of actualisering van onjuiste gegevens en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ons te allen tijde vragen uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een e-mail sturen naar katrijn.dekoninck@inproof.eu .
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of het recht om deze gegevens door te geven.
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be .
Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden in onze databank slechts bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, rekening houdend met de periode die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Inproof verplicht zich de gegevens niet langer te bewaren dan maximaal 5 jaar na het laatste gebruik (of nadat de samenwerking is voltooid).

Wijzigingen in het privacybeleid

Alle materiële wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen of updates die van invloed kunnen zijn op u, aangezien uw gebruik van de website betekent dat u ermee instemt gebonden te zijn aan dit privacybeleid.

Contact

Als u vragen heeft, meer informatie wilt ontvangen of één van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met inproof:

Per e-mail: katrijn.dekoninck@inproof.eu.

Per post:
international project office
Bareldonkdreef 3
B – 9290 Berlare
België

Telefonisch: +32 477 227968

Spring naar de inhoud