impact creëren

via Europese projecten.

persoonlijke aanpak • helder advies • training & coaching

expertise.

Ik startte mijn organisatie inproof in 2014 om social profitorganisaties vooruit te helpen bij de impact, de sociale verandering die ze willen creëren in het werkveld en op beleidsvlak door goede praktijken als bewijsvoering aan te wenden.

Mijn expertise en talent liggen in de coördinatie en het beheer van complexe Europese projecten. Mijn passie is om social profitorganisaties hierin te ondersteunen, zodat zij via gerichte project- en procesondersteuning hun maatschappelijke opdracht kunnen vervullen en impact kunnen genereren.

Ik vertrek steeds vanuit een behoefteanalyse van de organisatie en betrokkenen met wie ik samenwerk. 

Ik ondersteun organisaties stap voor stap naar de uiteindelijke oplevering van een effectief realiseerbaar project dat in lijn ligt met de doelstellingen van het specifieke financieringsprogramma.

Mijn volledige expertise omvat:

E projectmanagement

Ik werk met jouw organisatie graag abstracte projectideeën uit tot concrete projectvoorstellen. 
Ik hou daarbij rekening met de specifieke uitdagingen en vereisten van Europese projectfinanciering van de Europese Commissie of het bevoegde Nationale Agentschap.

Ik ondersteun jou ook bij rapportering over de voortgang, resultaten en budget zodat het projectdossier administratief en financieel sluitend is. Ik zet dingen graag in beweging, maar werk ze ook graag af!

E evaluatie

Als expert voer ik externe evaluaties uit voor de Vlaamse nationale agentschappen van Erasmus+ en voor Europese netwerkorganisaties die hun project of werkprogramma officieel extern dienen te evalueren.

Ik zorg zowel voor een onafhankelijke en evenwichtige beoordeling op basis van specifieke criteria en competenties, als voor gerichte aanbevelingen aan de projectaanvrager of organisatie in kwestie.

E samenwerking en netwerking

Ik help graag bij het aanbrengen en contacteren van potentiële belanghebbenden zoals buitenlandse organisaties, universiteiten, Europese netwerken enzovoort. Ook bij de effectieve communicatie en samenwerking tussen de verschillende projectpartners treed ik graag op als verbindingspersoon.

Ik communiceer eveneens transparant met collega’s van verschillende afdelingen indien ik merk dat de actoren niet op dezelfde lijn zitten bij uitwerking van een voorstel of uitvoering van het project.

E coaching en projectadvies op maat

Ik versterk de vaardigheden van projectmedewerkers binnen jouw organisatie door te starten vanuit wat de medewerkers zelf aangeven waar ze op vastlopen en waar ze naartoe willen, om zo mijn advies en coaching volledig op de persoon en de organisatiecontext af te stemmen. Concreet biedt inproof vaak ondersteuning aan meerdere teamleden die voor het project(voorstel) samenwerken, zodat er een productieve dynamiek ontstaat.

diensten.

schrijven van een projectaanvraag

Samen vinden we een passend financieringsprogramma voor jouw project en stellen we in lijn met de selectiecriteria van het programma een projectaanvraag op.
Mijn rol varieert op basis van jouw behoeften.

Behalve bij Europese projecten, ondersteun ik ook social profitorganisaties bij aanbestedingen voor Vlaamse overheidsdiensten zoals de VDAB.

Ondersteuning bij projectuitvoering

Met mijn sterke organisatievaardigheden bied ik hulp bij de implementatie van jouw project. Mijn flexibele aanpak omvat het beantwoorden van vragen, kleine of grote procesverbeteringen en de concrete ondersteuning van medewerkers, bijvoorbeeld bij het budgetbeheer, de projectplanning of als procesbegeleider bij Erasmus+ of ESF+ projecten.

Ook hier varieert mijn rol op basis van jouw behoeften.

Projectbeoordeling

Los van projectbeoordelingen voor nationale agentschappen, beoordeel ik ook lopende en
afgeronde Europese projecten.

Mijn aanbevelingen dragen bij aan de groei van organisaties en verschaffen inzicht aan
financierders.

Een beoordeling houdt ook steeds rekening met de context waarin het project tot stand kwam.

Voor meer informatie en specifieke vragen over hoe inproof jou kan ondersteunen:

over inproof.

oprichter
Katrijn Dekoninck

Opgericht in
2014
Volg mij
linkedin
  • Sinds 2001 vertrouwd met Europese subsidiëring en projectmanagement;
  • Werkervaring in de profitsector, voornamelijk human resources en consultancy en in de social profitsector, voornamelijk de sector van personen met een beperking en sociale inclusie
  • Uitgebreide ervaring in de coördinatie van diverse kleine en grootschalige projecten, schrijven van projectaanvragen voor de social profitsector
  • Evaluatie-experte voor de Nationale Agentschappen voor Erasmus+ in Vlaanderen (EPOS en JINT)
  • Vrijwillig bestuurslid bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) in Gent
  • Behaalde in 2019 met onderscheiding een Master of Science in het Publiek Management en de Bestuurskunde aan de Universiteit van Gent, ook gediplomeerd in communicatiebeheer en zakelijk vertalen en tolken
  • Gecertificeerd door de European Certification and Qualification Association (ECQA) als EU Project Manager
  • Getrouwd en twee kinderen
Over inproof

“Ik zet met inproof enorm graag mijn expertise en ervaring in om bijkomende middelen te vinden voor organisaties, zodat ze hun dienstverlening kunnen optimaliseren en meer impact creëren.”

referenties.

veelgestelde vragen.

Wat zijn de voordelen om samen te werken met inproof?

Ik vertrek vanuit wat jij als organisatie wil bereiken met een projectidee, terwijl ik kritische vragen stel om het idee of doel scherper te krijgen. We maken heldere afspraken en geven elkaar oprechte feedback tijdens het samenwerkingsproces, zodat iedere betrokkene er sterker en wijzer van wordt.

Tijdens de projectuitvoering speel ik in op problemen en vragen die tijdens het proces ontstaan, waardoor mensen niet meer op één lijn zitten. De noodzaak hiervan wordt vaak onderschat bij complexere projecten met partners uit verschillende landen en culturen.

Wat zijn de tarieven en de duur van de diensten van inproof?

De prijs is afhankelijk van jouw vraag en behoefte, dus wordt op maat met jou als opdrachtgever besproken. Voor kleine opdrachten werk ik op uurbasis, voor grotere per halve dag. De duur hangt eveneens af van het soort project of de aard van samenwerking die op tafel ligt. Dit bespreken we samen.

Biedt inproof ook langdurige samenwerkingsmogelijkheden of alleen specifieke projectondersteuning?

Naast kortlopende opdrachten, biedt inproof zeker ook ondersteuning bij meerjarige projecten. Wanneer beide partijen tevreden zijn, is het een meerwaarde om de samenwerking over meerdere jaren verder te zetten. Dit heeft ook een voordeel voor de projectpartners op het vlak van herkenning en vertrouwen.

Zijn er ook Europese subsidiemogelijkheden voor kleine vzw's?

Voor elk type social profitorganisatie zijn er Europese subsidiemogelijkheden. Het hangt af van wat je juist wil bereiken en hoe, en welke waarden of bredere thematiek je naar voren schuift om te bepalen welk specifiek financieringsprogramma bij jouw project past.

Geeft inproof ook groepstrainingen?

inproof kan zeker een meerwaarde betekenen bij een groepstraining indien je als koepelorganisatie met leden uit verschillende vestigingen of landen schrijfsessies of projectworkshops wil opzetten om tot concrete resultaten te komen.

contact.

international project office
Katrijn Dekoninck
ECQA Certified EU Project Manager
katrijn.dekoninck@inproof.eu
Tel: +32 (0)477/22 79 68
BTW BE0553 663 825

Spring naar de inhoud