(Lector Project Management, Hogent)

autor: Katrijn Dekoninck

sep 10, 2016 AUTOR: Katrijn Dekoninck
(Lector Project Management, Hogent)

Voor het vak Project Management binnen de opleiding Office Management zochten we voor onze studenten van Hogent naar een case die de link met de praktijk zou leggen. Zo zouden zij concreet een project kunnen uitwerken en dat toetsen aan de werkelijkheid. Katrijn van inproof schreef een case study voor onze groep en kwam die voorstellen in de ruimere context van competentiemanagement, sociaal ondernemen en Europees project management. Tijdens de opdracht bleef ze ook beschikbaar voor de studenten voor vragen en tips. Ze maakte ook deel uit van de jury om de uitwerking van de case te evalueren. Deze ervaring verrijkt onze studenten en betekent een meerwaarde voor hun cv.

Comments (0)