(Brake/Out!)

autor: Katrijn Dekoninck

jun 08, 2023 AUTOR: Katrijn Dekoninck
(Brake/Out!)

Katrijn is met inproof een officiële projectpartner in het EU-gefinancierde Erasmus+ project ‘Brake/Out! Building on talents of youngsters with intellectual disabilities and/or autism spectrum disorder’ (Agreement n° 2021-1-BE05-KA220-YOU-000028879). De organisatie Brake-Out vzw van België is coördinator. Inproof is verantwoordelijk voor een van de projectresultaten en ondersteunt samen met de coördinator het projectverloop. Het project startte in november 2021 en duurt tot en met oktober 2024.
Website Brake/Out!

Comments (0)