over inproof

1102-appel

Inproof – international project office – ondersteunt organisaties bij het efficiënt implementeren van Europese projecten door het verlenen van helder en persoonlijk advies, instrumenten, training en coaching, met een focus op de social profit sector en op scholen.

Wij schrijven projectvoorstellen voor organisaties die zelf geen tijd hebben om alle details en vereisten van EU-projectoproepen uit te zoeken. We zorgen ook voor copywriting op jouw website, in het Engels of het Nederlands.

Voor scholen ontwikkelt inproof voor leerlingen of studenten real-life case studies waarin competenties verwerkt zijn die de leerkrachten in kwestie wensen te testen of te evalueren bij hun doelgroep, bijvoorbeeld als onderdeel van een cursus project of office management.

diensten

Associëren

Werk samen overheen grenzen en sectoren, creëer, diversifieer

Inproof wenst de concurrentiepositie van organisaties te versterken door innovatieve en constructieve allianties tussen het middenveld, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, universiteiten en overheden op alle niveaus te stimuleren.

Verbinden is cruciaal

Voorbeeld: Via ons netwerk ontdekken we organisaties en scholen/universiteiten die graag rond een bepaald thema willen werken, maar niet over de nodige middelen beschikken om een projectaanvraag te schrijven, laat staan om potentiële partners in het land in kwestie en/of in Europa te contacteren. We plannen een overleg en exploreren hoe we best kunnen samenwerken. Inproof suggereert ook partners en neemt contact met hen op. Voor social profit-organisaties werkt inproof op basis van ‘no cure, no pay’: u betaalt het werk niet als het project niet goedgekeurd wordt.

Ageren

Organiseer jezelf, anticipeer, initieer, realiseer

Inproof helpt organisaties om ideeën in concrete projectvoorstellen om te zetten, die mogelijk door fondsen van de Europese Unie kunnen gefinancierd worden, door een nationaal agentschap or via andere sponsoringprogramma’s in de EU-lidstaten.

Ondernemen is cruciaal

Voorbeeld: Organisaties contacteren inproof of vice-versa. Samen en zonder enige verplichting zoeken wij naar geschikte financieringsmogelijkheden en ondernemen actie om het projectidee om te zetten in een projectvoorstel en uiteindelijk te verwezenlijken.

Afwerken

Implementeer, evalueer, verbeter, leer

Inproof ondersteunt organisaties bij het uitvoeren van projecten, bij de evaluatie van hun werkprogramma, projectplannen of rapporten of bij het nakijken van projectvoorstellen. We bieden ook ondersteuning in het opwaarderen van vaardigheden van de projectverantwoordelijken binnen de organisatie door coaching, training of advies op maat. We focussen voornamelijk op voortdurend bijleren en de uitwisseling van informatie, ideeën en ervaringen.

Leren door te proberen, is cruciaal

Voorbeeld één: jouw organisatie managet een (Europese) subsidie van enige omvang voor de eerste keer. Je zou wel wat praktisch advies kunnen gebruiken met betrekking tot jouw werkplan en hoe je alle taken en activiteiten optimaal op elkaar kan afstemmen. Jouw project manager dient het zelf te leren, je wil het werk niet volledig uitbesteden, dus vraag je inproof om intern te coachen en op te leiden zonder over te nemen.

Voorbeeld twee: je dient aan de Europese Commissie of je Nationaal Agentschap te rapporteren over de vooruitgang die je maakte of ze hebben jou gevraagd om redelijk wat zaken te verbeteren in de komende periode. Je bent onzeker over waar je nu juist dient mee te beginnen en/of wat er van jou verwacht wordt. Inproof kan je hierbij helpen.

Wie is inproof?

goudvis

Katrijn Dekoninck startte haar eigen organisatie, inproof, op in 2014. Ze beweegt zich reeds sinds 2001 in het Europese landschap en heeft uitgebreide ervaring in het managen van kleine en grootschalige projecten, het schrijven van projectaanvragen en de organisatie van internationale evenementen. Ze heeft zowel in de social profit als de profit sector gewerkt.

Ze schreef tientallen succesvolle aanvragen de voorbije 15 jaar, met een focus op het Erasmus+ Programma (bvb. Leonardo da Vinci, Grundtvig en het Daphne-programma), het Progress Programma (nu het EU-Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie – EaSI) en ESF (Europees Sociaal Fonds). Ze slaagde erin grote projecten voor andere organisaties te coördineren en beheerde een werkingssubsidie van de Europese Commissie voor een Europees netwerk in Brussel. Ze trainde ook EU-ambtenaren rond het gebruik van competenties bij personeelsselectie.

Ze treedt op als evaluatie-experte voor het Nationaal Agentschap in Vlaanderen, België en is gecertifieerd door de “European Certification and Qualification Association (ECQA)“.

Katrijn geeft presentaties in verschillende landen rond Europese financiering, effectief project management en de waarde van ondernemerschap. Ze volgt momenteel een Master of Science in het Publiek Management en de Bestuurskunde aan de Universiteit van Gent.

Inproof is op heden een partner of een externe evaluator in diverse Europese projecten.

Inproof werkt voornamelijk in het Engels en het Nederlands, maar beheerst ook de Franse taal.

recente projecten

In het kader van de nieuwe strategie 2017-2023 van de Raad van Europa rond handicap, stelde inproof een studie samen over bewustmaking van de rechten van personen met een beperking. De publicatie is online beschikbaar:

https://rm.coe.int/final-study-awareness-raising/168072b421

STEPS is een project dat door de EU gefinancierd is en gaat over deinstitutionalisering van personen met een beperking. Het project deelt kennis en opleidingsmethodes, zoals het werken met een co-trainer met een beperking. Vijf landen (BE/FI/HU/RO/UK) zijn bij dit tweejarig project betrokken. Het startte in oktober 2015. Inproof vervult de rol van kritische interne evaluator.

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/erasmus-ka2-adult-education-partnerships-sharing-european-pathways

Het EMiSC project is door de EU gefinancierd en voorziet in ondersteuning voor de rol van mentors in de zorg op instapniveau. Er wordt gewerkt aan een formeel curriculum alsook een trainingcursus voor de mentors en een beoordelingsinstrument voor mentoring. De partners kijken eveneens in welke mate de vaardigheden uit de cursus in aanmerking komen voor formele erkenning. Dit driejarig project startte in september 2015 en brengt 10 partners van 8 landen samen. Inproof neemt de taak van projectmonitoring op zich, alsook die van evaluatie en leidt de werkgroep rond formele en informele erkenning van professionele vaardigheden.

http://www.easpd.eu/en/content/emisc-european-mentoring-social-care

referenties

contact

international project office

Katrijn Dekoninck
ECQA Certified EU Project Manager
katrijn.dekoninck@inproof.eu
Tel: +32 (0)477/22 79 68