over inproof

1102-appel

Inproof – international project office – ondersteunt organisaties bij de efficiënte implementatie van Europese projecten door het verlenen van helder en persoonlijk advies, instrumenten, training en coaching, met een focus op de socialprofitsector en op (hoge)scholen.

Wij schrijven projectvoorstellen voor en samen met organisaties die zelf geen tijd hebben om alle details en vereisten van EU-projectoproepen uit te zoeken.

Voor (hoge)scholen ontwikkelt inproof voor leerlingen of studenten real-life case studies waarin competenties verwerkt zijn die de leerkrachten in kwestie wensen te testen of te evalueren bij hun doelgroep, bijvoorbeeld als onderdeel van een cursus project of office management.

diensten

Associëren

Werk samen overheen grenzen en sectoren, creëer, diversifieer

Inproof wenst de veerkracht van organisaties te versterken door innovatieve en constructieve allianties tussen het middenveld, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, universiteiten en overheden op alle niveaus te stimuleren.

Verbinden is cruciaal

Voorbeeld: Via ons netwerk ontdekken we organisaties en scholen/universiteiten die graag rond een bepaald thema willen werken, maar niet over de nodige middelen beschikken om een projectaanvraag te schrijven, laat staan om potentiële partners in het land in kwestie en/of in Europa te contacteren. We plannen een overleg en exploreren hoe we best kunnen samenwerken. Inproof suggereert ook partners en neemt contact met hen op.

Ageren

Organiseer jezelf, anticipeer, initieer, realiseer

Inproof helpt organisaties om ideeën in concrete projectvoorstellen om te zetten, die mogelijk door fondsen van de Europese Unie kunnen gefinancierd worden, door een nationaal agentschap or via andere sponsoringprogramma’s in de EU-lidstaten.

Ondernemen is cruciaal

Voorbeeld: Organisaties contacteren inproof of vice-versa. Samen en zonder enige verplichting zoeken wij naar geschikte financieringsmogelijkheden en ondernemen actie om het projectidee om te zetten in een projectvoorstel en uiteindelijk te verwezenlijken.

Afwerken

Implementeer, evalueer, verbeter, leer

Inproof ondersteunt organisaties bij het uitvoeren van projecten, bij de evaluatie van hun werkprogramma, projectplannen of rapporten of bij het nakijken van projectvoorstellen. We bieden ook ondersteuning in het opwaarderen van vaardigheden van de projectverantwoordelijken binnen de organisatie door coaching, training of advies op maat. We focussen voornamelijk op voortdurend bijleren en de uitwisseling van informatie, ideeën en ervaringen.

Leren door te proberen, is cruciaal

Voorbeeld één: jouw organisatie managet een (Europese) subsidie van enige omvang voor de eerste keer. Je zou wel wat praktisch advies kunnen gebruiken met betrekking tot jouw werkplan en hoe je alle taken en activiteiten optimaal op elkaar kan afstemmen. Jouw project manager dient het zelf te leren, je wil het werk niet volledig uitbesteden, dus vraag je inproof om intern te coachen en op te leiden zonder over te nemen.

Voorbeeld twee: je dient aan de Europese Commissie of je Nationaal Agentschap te rapporteren over de vooruitgang die je maakte of ze hebben jou gevraagd om redelijk wat zaken te verbeteren in de komende periode. Je bent onzeker over waar je nu juist dient mee te beginnen en/of wat er van jou verwacht wordt. Inproof kan je hierbij helpen.

Wie is inproof?

goudvis

Katrijn Dekoninck startte haar eigen organisatie, inproof, op in 2014. Ze is sinds 2001 actief in het Europese landschap en heeft uitgebreide ervaring met het managen van kleine en grootschalige projecten, het schrijven van projectaanvragen en de organisatie van internationale evenementen. Ze heeft zowel in de social profit als de profitsector gewerkt.

Ze helpt organisaties bij het schrijven van projectvoorstellen en ondersteunt hen bij de uitvoering van projecten zoals ESF+ (Europees Sociaal Fonds) of Erasmus+. In het verleden coördineerde ze grote projecten voor andere organisaties en beheerde een werkingssubsidie van de Europese Commissie voor een Europees netwerk in Brussel. Ze trainde ook EU-ambtenaren rond het gebruik van competenties bij personeelsselectie.

Ze treedt op als evaluatie-experte voor het Nationaal Agentschap in Vlaanderen, België en is gecertifieerd door de “European Certification and Qualification Association (ECQA)“.

Katrijn geeft presentaties in verschillende landen rond Europese financiering, effectief project management en de waarde van ondernemerschap. Ze behaalde in 2019 met onderscheiding een Master of Science in het Publiek Management en de Bestuurskunde aan de Universiteit van Gent.

Inproof werkt voornamelijk in het Engels en het Nederlands, maar beheerst ook de Franse en de Duitse taal.

Katrijn werkt ten slotte als vrijwillig bestuurslid bij een vereniging waar armen het woord nemen, meer bepaald bij de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) in Gent.

referenties

contact

international project office

Katrijn Dekoninck
ECQA Certified EU Project Manager
katrijn.dekoninck@inproof.eu
Tel: +32 (0)477/22 79 68
BTW BE0553 663 825